U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Praktijkontwikkeling

Vanuit de uitvoering draag ik graag bij aan de ontwikkeling van de dagelijkse praktijk en hierbij goed aansluitend beleid. Ingegeven door kansen, vraagstukken en dilemma's die zich daar voordoen. Deze ontwikkeling onderbouw ik met onderzoek, zowel zelf te verrichten als eerder verricht, literatuur en last but nog least: draagvlak bij mensen uit de praktijk.

Faciliteren van cocreatie

Ik stimuleer graag verandering en groei vanuit de waardering van wat er al is en vanuit de aanwezige kennis, talenten en ervaringen. Mensen samenbrengen om deze krachten te delen en bundelen loopt als rode draad door mijn aanpak. Juist dit delen is vaak een sleutel tot succes.                    Dat is het 1 + 1 = 3-effect, ofwel cocreatie en het daarbij ontstaan van nieuwe energie. Ik kan hiervoor verschillende werkvormen inzetten, altijd op maat ontworpen. Dit kan variëren van 'De Goede gesprekken', een Kennis Café, verdiepende bijeenkomsten met een 'Denktank' of een enkele Inspiratiesessie. Telkens wanneer op deze manieren, via uitwisseling, cocreatie tot stand komt is het een feestje voor alle betrokkenen.

Samenlevingsprocessen

Met de methode 'Communityprocessing' ofwel Samenlevingsprocessen kan ik als procesbegeleider bijdragen aan het tot stand komen van gedragen plannen door betrokkenen rondom een vraagstuk. Dit kan een lastig vraagstuk bij een organisatie, in een straat, wijk of buurt zijn of juist een positieve ontwikkeling die versterkt kan worden. Bij beide kan het nodig zijn om een neutrale procesbegeleider in te zetten. In mijn aanpak is het ontwerp voor het  programma ingebouwd en wordt altijd gemaakt op basis van gesprekken met alle betrokkenen.

Geïnteresseerd? Meer informatie of een kop koffie drinken? Bellen mag altijd.

Publicatie of ander werk

mei 2018 - gastauteur in 'Wat doet de Participatie-professional? Neerslag van RAAK-Publiek-onderzoek naar ontwikkeling van bewonersverbanden en vernieuwd handelingsrepertoire van participatieprofessionals. Hogeschool van Amsterdam , Onderzoeksspeerpunt Urban Management, AKMI. (https://pure.hva.nl/ws/files/4745996/boek_A4_Participatieprof_5_2.pdf)

juni 2017 - masterthesis 'Geen Zelfbeheer maar Samensturing. In Verbinding Samenwerken.' (https://hbo-kennisbank.nl/details/amsterdam:oai:hva.nl:638397)

november 2016 - oktober 2017 - blog op Buurtwijs, Platform voor buurtontwikkeling (https://www.buurtwijs.nl/users/sylvia-de-goede)