U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Sinds 2015 richt ik mij op het ontwikkelen en innoveren van de dagelijkse werkpraktijk in het sociaal domein en op het snijvlak met andere domeinen. In cocreatie met betrokkenen, waarbij de ervaring, expertise en visie van deze betrokkenen centraal staat. Vanuit deze focus is De Goede Praktijkontwikkeling ontstaan, gevestigd in de omgeving van Utrecht en breed inzetbaar.

Ambitieuze plannen voor uw buurt, wijk of dorp? Speelt er een kwestie die vraag om een oplossing? Worstelt uw team of (vrijwilligers)organisatie met terugkerende (trage) vragen? Wilt u werken aan gedragen plannen die goed onderbouwd zijn? Ik stel graag mijn energie, ervaring en expertise beschikbaar. Bij 'Diensten' kunt u hier meer over terugvinden.

Meer weten over wat mij drijft? Klik op 'Over mij' voor mijn cv. Telefonisch ben ik bereikbaar voor meer informatie.

Waarderend onderzoek, goede informatie en bij deze tijd passende besluitvorming, leiden tot eigenaarschap en duurzame, gedragen oplossingen.

Nut en noodzaak van praktijkontwikkeling: 

We leven in een tijd waarin maatschappelijke vraagstukken steeds complexer worden en veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. De vraag aan mensen (actieve bewoners, vrijwilligers, professionals) die in het sociaal domein actief zijn, ontwikkelt zich evenredig: een grote diversiteit aan vragen over complexe kwesties die elkaar in hoog tempo opvolgen. Daarnaast wordt gevraagd efficiënter te werken met diverse partners, vanuit een netwerkgerichte benadering. In deze context is het belangrijk om alle betrokkenen te faciliteren in: 

Kennisontwikkeling via kennisdeling en uitwisseling van ervaring

Gezamenlijk en in cocreatie leren en ontwikkelen

Methodisch en planmatig werken

Complexe vraagstukken snel en efficiënt oppakken


Vanuit De Goede Praktijkontwikkeling sta ik voor het op maat ontwerpen, organiseren en faciliteren van ontwikkel-trajecten en veranderprocessen.  Voor een volledig overzicht van mijn diensten, klik hier